Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Vijf Peuterspeelzalen fuseren met Kinderopvang Schoonhoven

Vijf peuterspeelzalen in de gemeente Krimpenerwaard zijn per 1 september 2017 met Kinderopvang en Peuterspeelzalen Schoonhoven een bestuurlijke fusie overeengekomen. Deze vijf peuterspeelzalen zijn: Klein Duimpje in Bergambacht, ’t Hummeltje in Berkenwoude, ’t Lekkertje in Lekkerkerk, Humpie Dumpie en Bambini beiden in Ouderkerk a/d IJssel.

Bij de vijf peuterspeelzalen die met Kinderopvang Schoonhoven samengaan wordt het bestuur van de stichting gevormd door ouders, die hun kind(eren) op de peuterspeelzaal hebben of hebben gehad. Het is een vrijwillige en veel omvattende taak. Taken die ouders met veel inzet en een grote betrokkenheid uitvoeren, maar in professionaliteit en verantwoordelijkheid veel van hen vraagt en steeds meer van hen zal gaan vragen.

Met ingang van  1 januari 2018 wordt de Wet harmonisatie peuterspeelzalen-kinderopvang van kracht. Dit betekent dat de peuterspeelzaal gelijkgeschakeld wordt aan de kinderopvang en aan dezelfde eisen moet voldoen. Ook verandert de financiering. Ouders die beiden werken komen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking en het subsidieregeling vanuit de gemeente wijzigt ook.

Met het oog op al deze bovenstaande punten hebben de afzonderlijke besturen van de vijf peuterspeelzalen na zorgvuldig overleg besloten het bestuur en het toezicht over te dragen aan Kinderopvang Schoonhoven. Ook zien de besturen in de aansluiting met Kinderopvang Schoonhoven veel positieve kanten voor de peuterspeelzaalleidsters. Het delen van kennis, gezamenlijke inkoop en scholing zijn hier een enkele voorbeelden van. Naast het aanbod van kinderdagopvang en buitenschoolse opvang is Kinderopvang Schoonhoven als professionele organisatie al vele jaren verantwoordelijk voor het aanbod van 2 peuterzalen in Schoonhoven.

De komende tijd zal in goed overleg tussen de vijf genoemde peuterspeelzalen en Kinderopvang Schoonhoven de bedrijfsvoering van elke peuterspeelzaal worden overgedragen. De afzonderlijke peuterspeelzalen blijven als aparte stichting bestaan en zullen ook onder hun huidige naam worden voortgezet. Vanuit Kinderopvang Schoonhoven staan we een goede kwaliteit en continuïteit van de peuterspeelzaal voor. Over de veranderingen, die de Wet harmonisatie voor ouders met zich meebrengt, zullen ouders de komende maanden geïnformeerd worden.downloadlogologo (1)kleinduimpje logologo