Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws
Image Image Image Image Image

Buitenschoolse Opvang

Op de buitenschoolse opvang vangen wij kinderen op van 4 tot 12 jaar. Wij bieden hierin 2 varianten aan, t.w.: voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Vanaf het moment dat het kind naar de basisschool gaat kan er gebruik gemaakt worden van deze opvangvormen. Wij onderscheiden daarin groepen op leeftijd.

Indien u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang dient u uw kind in te schrijven via het inschrijfformulier.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang vindt plaats op 2 locaties: Op Villa Eigen-Wijs aan het Marconiplein 1 in Schoonhoven Noord, op Villa Kakel-Bont aan de Merellaan 3 in Schoonhoven Oost. Het afnemen van VSO is mogelijk vanaf 7.30 u of vanaf 7.00u op vraag af te nemen. Een ouder die tussen 7.00u en 7.30u zijn/haar kind wil brengen sluit daarvoor een apart opvangcontract af. Het tarief voor deze opvang vanaf 7.00u tot 7.30u is conform de huidige tarieven, d.w.z. een half uurtarief. Het is niet de bedoeling dat ouders die geen contract voor deze vroege opvang hebben wel hun kind eerder dan 7.30u gaan brengen.

Naschoolse opvang

Structurele Naschoolse opvang

Bij structurele Naschoolse opvang wordt er iedere week NSO afgenomen.

De naschoolse opvang  vindt plaats op 4 locaties: Op Villa Eigen-Wijs aan het Marconiplein 1, op Villa Kakel-Bont aan de Merellaan 3, Villa Spoor-Straat aan de spoorstraat 9 en de Sport-BSO aan de Nieuwe Singel 41 (locatie Voetbalvereniging Schoonhoven).

De kinderen van de Vlieger, de Rank en de Krullevaar worden opgevangen op de locatie Villa Eigen-Wijs. De kinderen van de Ichthus, Emma Oost en Emma Centrum worden opgevangen op de locatie Villa Kakel-Bont (4-7 jaar en vanaf 7 jaar op Villa Spoor-Straat). Alle kinderen vanaf 7 jaar kunnen gebruik maken van de Sport-BSO.

De NSO locaties zijn tijdens schoolweken maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 – 18.30 uur. Voor kinderen die alleen gebruik maken van de NSO  is de opvang in vakanties en op vrije dagen van de school geopend van 08.15 – 18.30 uur. Voor kinderen die gebruik maken van de Voorschoolse opvang is de opvang in in die gevallen geopend vanaf 07.30 uur. Indien u gebruik maakt van de opvang vanaf 7 uur, is  de opvang geopend vanaf dat moment. Op bijzondere dagen, zoals 5, 24 en 31 december, zal de sluitingstijd vervroegd worden naar 17.00 uur als deze op een doordeweekse dag vallen. Vanzelfsprekend wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

Strippenkaart NSO

Heeft u af en toe NSO nodig dan kunt u gebruik maken van de Strippenkaart NSO. De Strippenkaart NSO bestaat uit 6 strippen die in te zetten zijn voor 6 dagen reguliere NSO van 14.00 tot 18.30 uur of 3 dagen van 8.15 – 18.30 voor zowel vakanties als studievrije dagen van de basisschool of een combinatie hiervan. Bij een studievrije dag die minder dan een hele dag, maar meer uren beslaat dan een middag NSO worden 2 strippen afgeschreven. De kinderen die gebruik maken van de Strippenkaart NSO worden opgevangen op de locatie Villa Eigen-Wijs. De Strippenkaart NSO komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor het gebruik van de Strippenkaart NSO zijn aanvullende strippenkaart voorwaarden en werkwijze van toepassing.

De Sport-BSO

De Sport-BSO is een buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 7 jaar die graag buiten zijn en van sporten en bewegen houden. De Sport-BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.00 tot 18.30 uur. De Sport-BSO zit op het terrein van voetbalvereniging Schoonhoven. De kinderen gaan op de fiets naar de Sport-BSO. Dit kan zowel onder begeleiding van een pedagogisch medewerker of zelfstandig. Iedere maand wordt er in overleg met de kinderen een nieuw uitdagend sportprogramma opgesteld.

Meer informatie over de alle vormen van Buitenschoolse opvang vindt u in de Praktische informatie BSO

Procedure uitje naar het zwembad en natuurlijk water

Cursus Betekenisvol werken op de BSO

De pedagogisch medewerkers van de BSO hebben deze cursus afgerond. Een medewerker van de Sport-BSO beschrijft hier een voorbeeld over wat dit in de praktijk op de BSO inhoudt.

Vrije dagen basisscholen

Hieronder vindt u per basisschool welke vrije dagen er binnen het BSO contract vallen voor het schooljaar 2018/2019.

Vrije dagen basisscholen 2018 2019 Emma

Vrije dagen basisscholen 2018 2019 Ichthus

Vrije dagen basisscholen 2018 2019 Krullevaar

Vrije dagen basisscholen 2018 2019 Rank

Vrije dagen basisscholen 2018 2019 Vlieger