Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Inschrijving

U kunt uw kind inschrijven voor de kinderdagopvang, de voor-, en naschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Voor structurele kinderopvang vult u het inschrijfformulier in. Inschrijven kan zodra de vermoedelijke geboortedatum bekend is.

 

Voor de Naschoolse opvang hebben wij  nog een extra mogelijkheid voor opvang: De Strippenkaart NSO. Deze is geschikt voor ouders die af en toe Naschoolse opvang nodig hebben.