Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Pilot opvang om 7.00 uur op vraag

Vanaf 1 april wordt het mogelijk opvang vanaf 7.00u op vraag af te nemen. Dit betekent dat een ouder die tussen 7.00u en 7.30u zijn/haar kind wil brengen daarvoor een apart opvangcontract afsluit. Deze opvang vanaf 7.00u op vraag kan voor de kinderdagopvang en voor de VSO. Het tarief voor deze opvang vanaf 7.00u tot 7.30u is conform de huidige tarieven voor kinderdagopvang en VSO, d.w.z. een half uurtarief.

We willen dit als een pilot gaan aanbieden vanaf 1 april tot 1 januari 2017. We zullen de pilot in september evalueren en uiterlijk vóór 1 november aan ouders duidelijkheid over het vervolg geven.

Het is niet de bedoeling dat ouders die geen contract voor deze vroege opvang hebben wel hun kind eerder dan 7.30u gaan brengen.