Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Peuterspeelzaal wordt peuteropvang

peuterPeuterspeelzaal wordt peuteropvang

Vanaf 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen en kinderopvang volgens de Wet kinderopvang gelijk. De belangrijkste veranderingen voor ouders met kinderen op de peuterspeelzaal per 1 januari 2018 zijn:
• Alle peuterspeelzalen worden kinderopvang (peuteropvang), ook al wordt de term ‘peuterspeelzaal’ voortgezet.
• Peuters in de leeftijd van 2jaar tot 4 jaar hebben recht op 6 uur peuteropvang per week. 
• Peuters met een VVE-indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben recht op 4 uur gratis peuteropvang extra per week.
• Tweeverdieners hebben recht op kinderopvangtoeslag en kunnen voor de af te nemen uren peuteropvang (dus niet over de extra gratis uren peuteropvang) kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Voor meer informatie over het aanvragen van deze toeslag verwijzen wij u naar de bijgevoegde folder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of op www.belastingdienst.nl.
* Twee ouder gezin waarvan 1 ouder betaald werk verricht hebben geen recht op kinderopvangtoeslag.
• Ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, kunnen 6 uur per week gesubsidieerde peuteropvang afnemen. Zij betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, die bepaald wordt aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst.
• De gemeente Krimpenerwaard wil dat ouders of verzorgers met een gelijk inkomen, werkend of niet, uiteindelijk hetzelfde betalen voor de peuteropvang.
• De kinderopvangorganisatie waartoe de peuteropvang behoort, heeft voor de peuteropvang subsidie bij de gemeente Krimpenerwaard aangevraagd. Dit is dus niet voor elke peuter apart gedaan, maar op basis van totaal aantal te plaatsen peuters.

Op dit moment zijn we druk bezig de voorbereidingen voor de administratieve omschakeling van peuterspeelzaal naar peuteropvang te treffen. Ook wordt er gewerkt aan de tarieven 2018 (uurtarief en inkomensafhankelijke bijdragen) voor de peuteropvang. Het is de bedoeling dat de nieuwe tarieven uiterlijk begin november bekend zijn en aan ouders gecommuniceerd zullen worden. Ouders ontvangen dan van ons een nieuw contract met de juiste gegevens.