Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Peuteropvang

peuter

Peuteropvang:

Sinds 1 januari 2018 valt de peuteropvang onder de Wet kinderopvang en moet de peuterovpang aan dezelfde kwaliteitseisen als de reguliere kinderopvang voldoen. U  heeft hierover van ons en ook van de gemeente al informatie ontvangen. Op deze pagina en de pagina’s van de verschillende peuteropvanglocaties vindt u alle informatie over wat dit inhoudt voor uw situatie. Mocht u alsnog vragen hebben hierover dan kunt u ons altijd bereiken via info@stkos.nl of telefonisch op 0182-387474.

 

De eerste stap is dat u moet weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Stappenplan wel recht op kinderopvangtoeslag

Stappenplan geen recht op kinderopvangtoeslag

Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag dan kunt een indicatie berekening maken van wat uw eigen bijdrage is via onze rekentool

voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRK nummer van de peuteropvang locatie nodig.

 

Onze peuteropvang

Op de peuteropvang bieden wij kinderen vanaf 2 jaar tot aan de basisschoolleeftijd de mogelijkheid zich spelenderwijs te ontwikkelen in groepsverband. In de Krimpenerwaard hebben wij 7 peuteropvang locaties en vanaf september 2019 ook 1 in Polsbroek. In Schoonhoven hebben we al een aantal jaren Jodokus aan de Tinbergenlaan 40 in Schoonhoven Noord en De Graspiepers aan de Merellaan 3 in Schoonhoven Oost. De overige peuteropvang locaties in de Krimpenerwaard zijn: Klein Duimpje in Bergambacht, ’t Hummeltje in Berkenwoude, ’t Lekkertje in Lekkerkerk, Humpie Dumpie en Bambini beiden in Ouderkerk a/d IJssel.

Indien u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang dient u uw kind in te schrijven via het inschrijfformulier.

 

Voor- en vroegschoolse educatie
De voor- en vroegschoolse (VVE) activiteiten vormen een integraal onderdeel van het peuteropvangwerk. Kinderen die volgens het Ontluikings Volgsysteem voor Peuters voor VVE in aanmerking komen, wordt naast de reguliere peuteropvangactiviteiten extra activiteiten aangeboden.
Er wordt  op de peuteropvang gewerkt met de taalstimuleringsmethode Puk en Ko of ‘Ik ben Bas’. Met VVE wordt de basis gelegd voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met een redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs beginnen. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheid spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast besteedt Puk aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. Regelmatig is er een nieuw thema van Puk en Ko waar de activiteiten, knutsels en woordenlijst op worden afgestemd.