Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Oudercommissie

Wat is een oudercommissie?

De oudercommissie (OC) behartigt de belangen van de ouders binnen de organisatie van Kinderopvang Schoonhoven, zowel voor de kinderopvang als de peuterspeelzalen. Zij is een belangrijke gesprekspartner voor directie en management om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat Kinderopvang Schoonhoven in kan springen op vragen en behoeftes van ouders.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management en de directie van de opvang. Het recht op advies is bij de Wet kinderopvang geregeld. De OC komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. Thema’s die worden besproken zijn bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, communicatie, activiteiten, tarieven, openingstijden, klachten, procedures en huisvesting. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en op de website van de kinderopvang terug te vinden onder het tabblad ‘oudercommissie’. Twee keer per jaar organiseert de OC een ‘Meet the parent’ avond waar een actueel onderwerp centraal staat en ouders ook de mogelijkheid hebben om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Wat heeft de OC tot nu toe bereikt?

De inzet van de OC heeft de afgelopen jaren zijn vruchten zichtbaar afgeworpen! Hieronder lees je enkele voorbeelden:

 • Succesvolle, drukbezochte en gezellige ‘Meet the parent’ avonden.
 • Op het verzoek van de oudercommissie zijn er aanpassingen in het pedagogisch beleid gerealiseerd.
 • Bij verhuizing naar nieuwe locatie in Oost heeft de oudercommissie een aantal belangrijke punten opgemerkt betreffende veiligheid en gezondheid die daarna ook aangepast zijn.
 • Het mogelijk maken om incidenteel VSO af te nemen bij een NSO contract.
 • Het onderzoeken van mogelijkheden om het activiteiten aanbod van brede school voor jonge BSO kinderen uit te breiden.

Wie zitten er in de oudercommissie?

De Oudercommissie bestaat op dit moment uit 9 ouders van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Nieuwe leden gezocht

Lijkt het jou ook leuk om meer betrokken te zijn bij de opvang van je kind(eren)? Meld je dan nu bij ons aan!

Door lid te worden:

 • Heb je inbreng op het beleid van de kinderopvang
 • Werk je mee aan de kwaliteit van de opvang
 • Doe je leuke contacten op met andere ouders van de kinderopvang

Wij vragen:

 • Je aanwezigheid tijdens de 6 tot 8 vergaderingen per jaar
 • Je aanwezigheid tijdens de ‘Meet the parent’ avond, 2 keer per jaar
 • +/- 2-3 uur per maand inzet voor diverse zaken waarbij de tijd naar eigen inzicht in te delen is

Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar oc@stkos.nl . Voor meer informatie, vragen of suggesties over wat de oudercommissie doet kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Oudercommissie reglement

Agenda en notulen OC vergaderingen

Agenda OC 20180118

Notulen OC 20161108                        Notulen OC 20160628

Notulen OC 20160119                        Notulen OC 20160322

Notulen OC 20160510                       Notulen OC 20160823

Notulen OC 20170117                        Notulen OC 20170328

Notulen OC 20170620

Agenda vergadering Oudercommissie 14112017