Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Missie, visie en kernwaarden

Kinderopvang Schoonhoven vindt het belangrijk een missie, visie en kernwaarden te hebben. Hieronder staan deze beschreven.

MISSIE
Kinderopvang Schoonhoven staat voor een beroepsmatige verzorging en opvoeding van kinderen binnen een veilige en uitdagende omgeving, is daarbij gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in groepsverband, uitgevoerd door professionals die competent en vaardig hun vak uitoefenen.

Kenmerken
Opvang van kinderen van 0 jaar tot einde basisschoolleeftijd.
Gaan er vanuit dat elk kind uniek is.
Creëren een veilige en uitdagende omgeving.
Alle medewerkers zijn gekwalificeerd.
Reden voor opvang wordt breed benaderd: ouders die maatschappelijk actief zijn en ouders die andere reden hebben voor opvang.

VISIE
Bij Kinderopvang Schoonhoven richten wij ons met een dienstenpakket van kinderopvang in groepsverband, zoals  kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, op klanten in Schoonhoven en omgeving. Vanuit ons streven naar kwaliteit hebben wij de ambitie bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Dit doen wij met een breed pakket aan diensten, afgestemd op de wensen van ouders en kinderen. Wij kennen onze samenwerkingspartners en zij kennen ons.

 

KERNWAARDEN

Betrouwbaarheid
Wij communiceren open met onze klanten.
Kinderopvang Schoonhoven is voor ouders een organisatie waar zij op kunnen rekenen. Betrouwbaarheid betekent zekerheid voor ouders en kinderen, vandaag maar ook morgen.
Wij bieden continuïteit en komen onze afspraken na.
In het belang van een goed pedagogisch klimaat werken wij met andere organisaties samen en zijn daarin een betrouwbare partner.
Wij werken op een respectvolle wijze met elkaar samen.


Kwaliteit
Kwaliteit begint bij onze medewerkers. Zij zijn competent en vaardig, voelen zich betrokken bij onze organisatie en krijgen voldoende ruimte zich te ontwikkelen.
Wij werken daarom alleen met gediplomeerde medewerkers, voeren een opleidings- en scholingsbeleid en hechten veel waarde aan een stimulerend werkklimaat.
We werken volgens kwaliteitsnormen en op de locaties wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleidsplan.

Ondernemerschap
Kinderopvang Schoonhoven reageert pro-actief op veranderingen en werkt resultaatgericht zonder winstoogmerk.
Wij stimuleren een ondernemende cultuur onder alle medewerkers.
Onze medewerkers zijn zich bewust van het bedrijfsmatige aspect van de organisatie.
Dit draagt ertoe bij dat Kinderopvang Schoonhoven een financieel gezonde organisatie is, die kan blijven investeren in optimalisering van de dienstverlening.
We gaan hierbij uit van de vraag van onze klanten.