Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws
Image Image Image Image Image

Kinderdagopvang

Op de kinderdagopvang vangen wij kinderen op in de leeftijd vanaf 6 weken tot aan de basisschoolleeftijd. Wij onderscheiden daarin babygroepen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar en peutergroepen van 2 tot 4 jaar en een dreumesgroep van 1 1/2 t/m 3 jaar.

Indien u gebruik wilt gaan maken van de peuteropvang dient u uw kind in te schrijven via het inschrijfformulier.

Op Villa Eigen-Wijs op marconiplein 1 in Schoonhoven Noord zitten 2 babygroepen en 2 peutergroepen. Op Villa Kakel-Bont aan de Merellaan 3 in Schoonhoven Oost zitten 1 babygroep, 1 dreumesgroep en 1 peutergroep.

De kinderdagopvang is maandag t/m vrijdag dagelijks geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur, ook tijdens schoolvakanties. Op de officieel erkende feestdagen is de opvang gesloten. Op bijzondere dagen, zoals 5, 24 en 31 december, zal de sluitingstijd vervroegd worden naar 17.00 uur als deze op een doordeweekse dag vallen. Vanzelfsprekend wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Er wordt met thema’s gewerkt. Aan de hand van het thema worden leuke en uitdagende activiteiten met de kinderen gedaan. Dit varieert van knutselen, buiten spelen en beweegactiviteiten.

opvang vanaf 7.00 uur op vraag

Het is mogelijk opvang vanaf 7.00 uur op vraag af te nemen. Dit betekent dat een ouder die tussen 7.00 uur en 7.30 uur zijn/haar kind wil brengen daarvoor een apart opvangcontract afsluit. Deze opvang vanaf 7.00 uur op vraag kan voor de kinderdagopvang en voor de VSO. Het tarief voor deze opvang vanaf 7.00 uur tot 7.30 uur is conform de huidige tarieven voor kinderdagopvang en VSO, d.w.z. een half uurtarief. Het is niet de bedoeling dat ouders die geen contract voor deze vroege opvang hebben wel hun kind eerder dan 7.30 uur gaan brengen.

Wilt u meer informatie over de kinderdagopvang, bekijk hier de praktische informatie KDV

Tink cursus

In maart 2017 hebben veel pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang de Tink cursus succesvol afgerond. Wat deze cursus inhoudt en hoe dit in de praktijk wordt toegepast kunt u hier lezen.