Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Pedagogisch Beleid

Om duidelijk te maken wat naar ons idee goede kinderopvang is, hebben we het pedagogisch beleid opgesteld. Dit is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Het hebben van een pedagogisch beleid is een wettelijke verplichting. Het pedagogisch beleidsplan bepaalt zowel ons handelen als de kaders van ons beleid. Het geeft u duidelijkheid over hoe we de opvang van uw kind vorm geven.