Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Klacht

Bent u tevreden over ons, vertel het aan anderen. Bent u ontevreden, vertel het aan ons. Want alleen op die manier kunnen we onszelf verbeteren. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en  gebruiken als aangrijpingspunt voor verbeteringen.

Klachtenprocedure

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. Het kan dus voorkomen dat u –als klant van Kinderopvang Schoonhoven- ergens ontevreden over bent. Elke klant heeft het recht een klacht in te dienen. Behalve dat wij zoveel als mogelijk in het werk zullen stellen deze naar tevredenheid op te lossen zien wij dit ook als aangrijpingspunt voor verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Wij hopen dat u uw ontevredenheid in eerste instantie bij Kinderopvang Schoonhoven neerlegt zodat wij die kunnen oplossen.

Wanneer u een klacht bij Kinderopvang Schoonhoven heeft ingediend, wordt er conform het Klachtenregeling gehandeld. Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het Klachtenformulier.

Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat het u vrij zich voor informatie, advies en mediation tot het Klachtloket Kinderopvang gevestigd in Den Haag te wenden: www.klachtenloket-kinderopvang.nl of het geschil in te dienen bij de Geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl/. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Reglement+geschillencommissie+Kinderopvang+en+Peuterspeelzalen