Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons centraal. U vertrouwt ons uw kostbaarste bezit, uw kind, toe en verwacht terecht dat wij daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Met liefde en met respect.  Dat mag bijvoorbeeld blijken uit ons pedagogisch beleidsplan en de regelmatige inspecties die de GGD in opdracht van de gemeente uitvoert.

Hieronder vindt u een aantal documenten waaruit blijkt dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben.

Beroepscode Kinderopvang Schoonhoven

Protocol handelen bij ongevallen

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

VVE beleid

Zonprotocol