Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Klachtenprocedure

In onze vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de aansluiting van de kinderopvang en de peuterspeelzalen van Kinderopvang Schoonhoven bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Naast deze Geschillencommissie is er ook een landelijk Klachtenloket Kinderopvang, waar ouders, de oudercommissie en ook organisaties met betrekking tot een geschil voor informatie, advies en mediation terecht kunnen. Onze klachtenprocedure is aan de nieuwe regelgeving aangepast en ligt bij de oudercommissie voor advies voor. In afwachting van het advies van de oudercommissie hebben we een voorlopige versie van het gewijzigde klachtenreglement op onze website geplaats. De belangrijkste wijziging is, dat als ouders en organisatie bij een geschil niet tot overeenstemming kunnen komen, het geschil voorgelegd kan worden aan de landelijke Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is dan voor betrokken partijen bindend.