Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Inloopspreekuur logopedie

In samenwerking met logopediepraktijk Schoonhoven organiseren wij inloopspreekuren logopedie. Vanaf 3 februari 2016 heeft logopediste Judith Verkleij iedere maand een inloopspreekuur op woensdag van 8.15 tot 9.30 uur in één van onze lokalen. Dit zal de ene maand zijn op Villa Eigen-Wijs, Marconiplein 1 en de andere maand op Villa Kakel-Bont, Merellaan 3. Hieronder staan de data en de locaties.
4 mei Villa Eigen-Wijs
1 juni Villa Kakel-Bont
6 juli Villa Eigen-Wijs
7 september Villa Kakel-Bont
5 oktober Villa Eigen-Wijs
2 november Villa Kakel-Bont
7 december Villa Eigen-Wijs

Wanneer logopedie?
De logopedische hulp bestaat uit logopedisch onderzoek, het geven van adviezen & voorlichting, het stellen van diagnoses en het behandelen van problemen op de volgende gebieden: Taal, Spraak, Adem en Stem, Mondgedrag, Gehoor, Stotteren, Eet-, drink- en slikproblemen, Lezen en Schrijven.

Bent u van mening dat u ondersteuning nodig heeft van een logopedist dan kunt u zich tussen het aangegeven tijdstip gewoon melden op de betreffende locatie. U hoeft dus geen afspraak te maken.
Indien u meer informatie wilt, kunt u ook de website van logopedie-praktijk Schoonhoven raadplegen. http://www.logopedieschoonhoven.nl/