Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Berichten in de media over hoge uurtarieven kinderopvang

Afgelopen weken werd er in verschillende media melding gemaakt van hoge uurtarieven in de kinderopvang. Zo zouden kinderopvangorganisaties de uurtarieven van hun kinderopvang per 1 januari 2016 flink verhoogd hebben. Ouders zouden dan, ondanks de verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari, toch meer kosten aan de kinderopvang kwijt zijn dan daarvoor. Dit is het geval als de maximum uurtarieven van het Rijk voor kinderdagopvang en BSO lager zijn dan de betreffende uurtarieven van de kinderopvangorganisaties. Nu zijn deze maximum uurtarieven gedurende enkele jaren niet geïndexeerd en is het algemeen bekend dat het maximum uurtarief BSO de kosten voor de BSO niet dekken.

Voor u als ouder bij Kinderopvang Schoonhoven willen we duidelijk aangeven dat wij bewust voor een zeer beperkte stijging van de uurtarieven voor 2016 hebben gekozen. Deze zijn slechts met 0,7% verhoogd. Voor wat betreft het uurtarief voor de kinderdagopvang van € 6,76 zitten wij onder het maximum uurtarief van €6,89. Voor de BSO hebben wij een uurtarief van €6,64 en zitten daarmee boven het maximum uurtarief van €6,42.